Milovice – U Lípy – Pohotovostní letecké stanoviště letiště Boží Dar

Necelé tři kilometry od štábu leteckých sil dislokovaných v Milovicích se nacházelo Záložní velitelské stanoviště (ZVS) letiště Boží Dar. Sídlem ZVS je nenápadný a zalesněný 237m vysoký kopec poblíž silnice Milovice – Benátky nad Jizerou. Ten by sám o sobě nevzbuzoval pozornost, kdybychom však po pár metrech od silnice nenarazili na několik okopů, které sloužily jako palposty.

Konstrukce objektu

GPS souřadnice: 50.2503778N, 14.8868844E
Celý kopec sloužil jako ZVS až od příchodu sovětské armády. Funkčně se jednalo o obdobu takzvaného PLESu, tedy pohotovostního pracoviště letecké služby. Tyto objekty mělo každé vojenské letiště v bývalém Československu a jednalo se vždy o typizované objekty. Objekt poblíž Božího Daru byl však, vzhledem ke své poloze a použitým stavebním prvkům, včetně ventilace, pojat jako nouzové řešení. Jádrem je stará německá pozorovatelna z 2. světové války, kterou Sověti později rozšířili o sovětský prefabrikát typu USB, díky kterému vzniklo ještě několik dalších místností. Nemluvme však v jednotném čísle, objekty jsou zde dohromady tři. Veškeré objekty byly jednopatrové, zodolněné silnou vrstvou zeminy. Zřejmě proto byla v 80 letech započata výstavba objektu „Laň“, který však nebyl nikdy dokončen.
 

Objekt 1 – uzel „Navigator“

V tomto objektu se nacházela uzlová ústředna s volacím znakem „Navigator“. Ještě před pár lety bylo patrné vyvedení sdělovacích kabelů z objektu. Kabely zde odcházely směrem na Milovice a Boží Dar. Bylo nalezeno i několik místních kabelů. Poblíž objektu byly po odchodu Sovětů k nalezení stožáry Мачта, s označením Unža (Унжа), které sloužily pro rádio-reléové spojení. Srdcem objektu byla německá strojovna přebudovaná na operační sál. V ní se také nacházel planšet pro zakreslení aktuální pozice letadel. V přilepených prefabrikátech se nacházely stojany s telekomunikační technikou. Zcela jistě zde nechyběla ani zesilovací stanice a šifrovna.


Foto: Uzel „Navigator“ (Zdroj: Patrik Jambor – foto z roku 2014)

Foto: Stožár Unža poblíž uzlu Navigator (Zdroj: Wotan)
 

Objekt 2

Nachází se naproti objektu 1, tentokrát se jedná o plnohodnotný prefabrikát typu USB. Vstup je tvořen zalomenou chodbou. Půdorys objektu je ve tvaru kříže a nechybí ani nouzové východy.


Foto: Prefabrikovaný objekt poblíž bývalé německé strojovny (Zdroj: Patrik Jambor – foto z roku 2014 )
 

Objekt 3 – malý kryt

Jedná se o malý úkryt typu USB, bez nouzového východu. Zřejmě sloužil pro obsluhu neznámého zařízení. Faktem je, že poblíž tohoto bunkru se nacházel jeden ze stožárů „Unža“.


Foto: Malý kryt USB (Zdroj: Patrik Jambor – foto z roku 2014 )

Foto: Stožár Unža poblíž malého krytu (Zdroj: Wotan)
 

PROFIL AUTORA

Patrik Jambor

Místopředseda spolku

Fortifikaci se věnuji od roku 2008, kdy mě uchvátily opuštěné stavby ve vojenských prostorech obývaných dřívější sovětskou armádou. V těchto letech jsem je také začal navštěvovat. Protože jsem se již dříve věnoval fotografování, začal jsem mé návštěvy dokumentovat. Kamenem úrazu bylo, že hledat informace k těmto stavbám bylo obtížné a jejich stav se zhoršoval každým dnem. V roce 2013 jsem potkal stejně zapáleného kolegu. Výsledkem bylo založení sdružení HDF z.s. a prezentace naší práce na webu fortifikace.cz.

V osobním životě podnikám v oboru IT, přesněji se věnuji výstavbě optických sítí na území hl. m. Prahy, včetně zajištění obsluhy technologií a poskytnutí technické podpory jejím uživatelům.

Kontaktovat mě můžete na emailu: patrik.jambor(zavináč)fortifikace.cz
V článku jsme čerpali z následujících zdrojů, kterým patří i naše poděkování:

Wotan
Jan Pramen

Pravopisná korekce článku: Jakub Bouček

 

Komentáře

komentář(ů)

Štítky: , , , , ,

background