Rozcestník: Vojenský prostor Hradiště – Doupov

Vojenský výcvikový prostor Hradiště byl zřízen rozhodnutím předsednictva vlády Československé republiky ze dne 4. 3. 1953 se zpětnou platností k 1. únoru 1953. Z větší části vznikl na území tehdejšího okresu Kadaň.

VVP Hradiště je v současnosti největším vojenským prostorem v České republice. Nachází se v okrese Karlovy Vary a zabírá území o ploše 331,61 km². Polohou se rozkládá mezi městy Karlovy Vary, Bochov, Kadaň a Podbořany v Doupovských horách.

Od roku 2005, šířeji od roku 2008, je v rámci VVP Hradiště zpřístupněno pro pěší turistiku a cykloturistiku několik okrajových oblastí prostoru. Povolen je i vjezd do obcí a samot ve zpřístupněných částech. Zpřístupnění je však omezeno. Není tak povoleno v rámci zpřístupněných částí nocovat, rozdělávat oheň či vjíždět vozidly na lesní cesty a do lesních porostů. Od roku 2012 byla většina takto přístupněných území vyňata z území vojenského újezdu. Výše zmíňená omezení tak v těchto částech přestala platit.
 
Dále uvádíme přehled vojenských objektů na území VVP Hradiště. Zelený text odkazuje na detailnější informace o lokalitě, černý text uvádí prostou informaci bez odkazu.

Brodce

Ženijní cvičiště.
 

Březina

Střelnice bojových vozidel, vybavena třemi pojezdovými dráhami.
 

Dvoračky

Letecká střelnice.
 

Janský vrch

Podzemní velitelské stanoviště 22. armády s kodovým označením JASYR.
 

Javorná (místní název U ruské věže)

Bývalá raketová základna Protivzdušné obrany státu.
 

Lochotín

Bývalá obec, nyní jsou její zbytky využívány jako cvičiště boje o osadu. V minulosti byl některé stavby v obci, například kostel, využívány jako armádní skladiště.
 

Mětikalov

Střelnice bojových vozidel.
 

Plešivec

Pěchotní střelnice Plešivec.
 

Radošov

Středisko obsluhy výcvikových zařízení – zázemí pro obsluhu vojenského újezdu.
 

Tureč

Cvičiště řízení bovových vozidel.
 

Žďár

Součinnostní střelnice.
 


Komentáře

komentář(ů)

background