O projektu Vojenské-prostory.cz

Vojenské-prostory.cz je projekt zaměřený na dokumentaci a bádání po informacích, které souvisí se vznikem/zánikem vojenských prostorů, staveb, ale i stavební činností Československé lidové armády a Sovětské armády mezi lety 1968 – 1989. Sekundárně se však věnuje i armádní stavební činnosti v poválečném období a v 90. letech 20. století.

Cílem projektu je nenechat zaniknout, naopak rozšířit povědomí široké veřejnosti o novodobé historii České republiky, respektive Československa, včetně fragmentů, které nám po tomto období zbyly. Tyto informace průběžně seskupuji a nabízím tak k užitku široké veřejnosti.

V rámci projektu se snažím mapovat objekty i území, které mají s naší novodobou vojenskou historií jasnou spojitost. Projekt tak nabízí pohled na trochu jinou část historie Československa.

Prostřednictvím těchto stránek bych zájemce rád seznámil s kapitolami tuzemské historie, které se ve většině učebnic nenacházejí. Projekt se nezaměřuje na detailní popis objektů a lokalit. Přesto má pomoci případným zájemcům napovědět směr jejich případného bádání.
 

Dokumentační činnost

Základ mé práce tvoří dokumentace. Jednak dokumentace objektů, často jejich pouhých fragmentů, které jsou svědky novodobé české a československé historie, jednak shromažďování písemných materiálů a dokumentů, i osobních vzpomínek pamětníků.
V praxi tato činnost znamená osobní návštěvy desítek objektů, hledání pamětníků, ale i spolupráci s odborníky na daná témata i s dalšími badateli.
 

Spolupráce

V rámci projektu je poskytována i konzultační činnost pro širokou veřejnost. Tazateli bývají běžní občané, kdy nejčastěji pomáhám s tvorbou bakalářských prací, referátů, ale i s vyvracením hospodských mýtů a pověstí (rozevírací kopce, jaderná sila, podzemní letiště). Konzultaci ale vyhledávají i odborné instituce, kterým pomáhám s tvorbou informačních materiálů nebo zodpovězením informací k dané lokalitě/stavbě.

Spolupráce taktéž probíhá s ostatními spolky, které se věnují vojenské, ale i obecné historii. Pomoc je taktéž poskytována i badatelům – jednotlivcům. Kontaktovat mě můžete na stránce Kontakt.
 

Dokumentační činnost

V rámci projektu proběhla i spolupráce s řadou institucí (AČR, MV, MO, GŘ HZS). Povaha některých projednaných informací není vždy veřejného charakteru. V těchto případech musím dbát na povahu informací a zacházet s nimi dle požadavků dané instituce. Z toho důvodu nelze poskytnout informace o objektech/lokalitách/dokumentech, které podléhají režimu utajení. Tyto informace uchovávám pouze pro účel archivace a jejich zveřejnění bude možné teprve po odtajnění příslušnou institucí.

Z důvodu ochrany a zachování historických staveb, případně jejich vnitřního vybavení, taktéž neposkytuji informace o jejich poloze nebo umístění. Souřadnice tak poskytuji pouze u objektů, které jsou již veřejnosti známé nebo vybrané „na beton“.
 

Financování projektu

Projekt nevyužívá grantových možností ani dotační politiky. V rámci projektu nemám žádného „dotačního specialistu“, který by se hledáním příležitostí zabýval. Veškeré aktivity si financuji sám, případně jsou závislé na darech, které veřejnost poskytne. Nedostatek financí obecně brzdí rozvoj projektu, mnoho objektů zanikne, než je navštívím. Pokud chcete s rozvojem projektu pomoci, můžete tak učinit na stránce Podpora projektu.
 

Co lze od projektu očekávat v roce 2017?

V první řadě budu aktualizovat témata Ralsko a Milovice, za poslední dobu se mi nahromadilo mnoho materiálů a současné články (zvláště o Ralsku) obsahují jen základní a strohé informace. Uvedena do funkce bude také knihovna CO a videotéka. Tento rok jsem také započal dokumentaci v bývalém Vojenském újezdu Brdy. V plánu je i návštěva některých objektů velitelského systému CO a ČSLA. Kolik toho stihnu, uvidím především dle finančních možností.

V tomto roce bych chtěl také realizovat veřejná setkání, ať už formou expedice do prostoru nebo formou semináře.
 
 

Za projekt Vojenské-prostory.cz, Patrik Jambor.

 
 
 
 

background