Rozcestník: VVP Mladá – Milovice

Výcvikový prostor Mladá  byl založen roku 1904, pro potřeby rakouské armády na 3465 ha půdy. Jeho určením bylo vytvoření prostoru pro střelnici a pro velká polní cvičení. Samotná obec Mladá byla vysídlena v následujícím roce. Budovy v obci posloužily jako cvičné cíle.

V průbehu první světové války sloužila část prostoru jako zajatecký tábor.
Výcvikový prostor Mladá využívala i prvorepubliková Československá armáda. V tomto období vzniklo i letiště Boží Dar.

Od roku 1939 využívala prostor němacká armáda. Využití prostoru bylo široké. Probíhal zde například výcvik pouštních operací či natáčení propagačních filmů.

Po roce 1945 zabrala prostor opět Československá armáda a  dne 6.6.1950 byl z dosavadního vojenského tábora, usnesením vlády Československé republiky, vytvořen ke dni 1.7.1950 vojenský újezd Mladá. Dalším usnesením ze dne 5.2.1952 bylo území újezdu rozšířeno.

Od roku 1968 byl prostor na základě mezistátní smlouvy poskytnut sovětské armádě, která zde umístila velitelství tak zvané Střední skupiny vojsk. Mezi lety 1968 a 1990 vznikla ve VVP Mladá většina staveb či bylo zmodernizováno letiště.

Po opuštění prostoru sovětskými vojsky rozhodna vláda Česko-slovenské feredativní republiky dne 5.9.1991 o zrušení vojenského újezdu Mladá ke dni 31.12.1991.
V roce 2014 byla zahájena hromadná likvidace staveb vybudovaných pro sovětskou armádu, a to včetně letiště.

>> Podrobná historie VVP Mladá – Milovice

 

Město Milovice

Historie a současnost města Milovice
Nejvýraznější sovětské stavby v Milovicích
Sovětská výstavba v Milovicích a na Božím Daru
1968 – Sověti v Milovicích
Velitelství Střední skupiny vojsk
Produktovod leteckého benzínu
 

Šibák

Stanice armádního troposférického spojení
 

Bohumilov

Radiotechnická hláska Bohumilov
 

Boží Dar

Historie a současnost letiště Boží Dar
Sklad speciální munice Na Vinici
Stavby zajišťující provoz letiště
Městečko Boží Dar
 

Kozí hřbet

Muniční sklad Kozí hřbet
 

U Lípy

Záložní velitelské stanoviště letiště Boží Dar
 

Střelnice v Milovicích

Střelnice Balonka
Střelnice Alexandrov
Střelnice Traviny
 

Mordové rokle

Objekt V-521 „Mordové rokle“
 

Benátecký vrch

Záložní velitelské stanoviště 15. gardové tankové divize
 

Jiřice

Uzel vládního spojení KGB
 

Luštěnice

Vysílací stanice Luštěnice – objekt 605a
 

Komentáře

komentář(ů)

background