Milovice – střelnice Traviny

Traviny, největší a nejkrásnější střelnice v Milovickém prostoru, která je dnes domovem Zubra evropského. Bývalí příslušníci sovětské armády si ve spojitosti s ní vybavují především nádherné noční pohledy na osvětlené Benátky nad Jizerou. Historie střelnice sahá ale mnohem dále. Tato střelnice je vyznačena už na mapách Rakousko-Uherska, kdy sloužila k dělostřeleckému výcviku. Po roce 1968 byla střelnice rozšířena na celkovou šířku 1 500 metrů a délku 900 metrů. Střelnice se stala centrem motostřeleckého výcviku, nejvíce zde cvičil 295. gardový motostřelecký pluk, s číslem polní pošty 58989. Po odchodu sovětské armády zde dočasně cvičila i Československá armáda.
 
 
 

Letecké snímky střelnice Traviny


Letecké snímky střelnice traviny (Zdroj: Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz) + historické foto z výstavby (Zdroj: odnoklassniki.ru)

 

č.1 – Učební blok

Jedná se o dvoupatrovou budovu, která dříve sloužila sovětům jako zázemí, v patře bylo několik učeben, dole tělocvična. Horní patro sloužilo důstojníkům k pozorování střelby. Nápisy s označením místností jsou však dílem fanoušků airsoftu.


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.2 – Trenažery BVP

Dohromady dvě budovy krytého palebného postavení, měly v patře místnost, která sloužila jako stanoviště pozorování palby. V dolní části se nacházelo vždy několik boxů pro vozidla BVP. Zde motostřelecký výsadek (8 motostřelců) absolvoval prověrky ve střelbě z bočních střelišť vozidla BVP. Některé boxy byly pro tento účel osazeny simulátorem, takzvanou „houpačkou“, došlo tak k simulaci střelby za pohybu. Dále se zde na trenažéru nacvičovala střelba protitankovou řízenou střelou. U BVP-1 se jednalo o raketu 9M14 Maлюткa, v případě BVP-2 šlo o 9K11 Фагот-М. Zároveň se zde realizoval nácvik a prověrky sborky/rozborky výzbroje posádky a výsadku vozidla BVP.


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.3 – Generálská věž

Nedaleko palpostů můžeme nalézt i patrovou budovu z bílých cihel, která měla dříve i ochoz. Ta sloužila vysokým důstojníkům k pozorování palby BVP. Na střelnici Traviny jsou tyto věže celkem dvě.


Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.4 – Centrální část

Centrální část sloužila k výcviku střelby z kulometu BVP, ze samopalů střelišť vozidel BVP, a to jak ve stojícím stavu, tak za pohybu. Prováděl se zde ale i obecný střelecký výcvik motostřelců, kteří zde procvičovali střelbu ze samopalů, kulometů a jiných dlouhých zbraní. V pravé části se nacvičovala střelba z granátometů typu RPG a podvěsných granátometů. Buňky, které jsou viditelné na letecké fotografi, sloužily jako výdejny munice. Nechyběla zde patrová cihlová věž pro pozorování paleb. V centrální části se také nachází zděná budova, která zřejmě sloužila jako učebny a zázemí pro cvičící vojska.


Foto: Vojáci při střelbě z SVD Dragunov a AK na střelnici Traviny (Zdroj: odnoklassniki.ru)

Foto: Patrik Jambor (fotografie jsou z roku 2014)
 

č.5 – Krytá střelnice

V této části se nacházela krytá střelnice, ta měla dvě dráhy, první s délkou 100 metrů a druhá 200 metrů. Nedaleko těchto drah stála i budova, která je dnes již z většiny zbořená. Její účel se nám prozatím nepodařilo objasnit.


Foto: Pravá část střelnice (fotografie jsou z roku 2016)
 

č.6 – Chemické cvičiště

Nedaleko střelnice, uprostřed březového hájku, se v lese rozprostírá areál, který by na první pohled mohl připomínat rekreační areál. Jenže je tu cosi podivného, chybí tu jakékoliv zázemí, budovy jsou až po strop vykachlíčkované, náleží k nim dva podpovrchové sklady a velká betonová plocha, vedle které se nacházejí jímky. Systém evidence kontaminovaných míst však potvrzuje naše obavy, jednalo se o chemické cvičiště. O výuku na tomto cvičišti se staral 106 samostatný prapor chemické ochrany Kuřívody, který zajišťoval chemickou přípravu pro ostatní útvary SA.
U sovětské armády se při výcviku používaly pouze ostré bojové látky, především chlorpikrin. Jedná se o bezbarvou, prudce jedovatá kapalinu. Vstřebává se při vdechování, požití i přes kůži. Silně dráždí plíce, oči a kůži. Vyvolává silné zvracení a tak při zasažení nutí vojáky k sundání plynové masky.


Foto: Chemické cvičiště (fotografie jsou z roku 2014-2016)
 

Cvičiště

Zajímavá je i plocha, která se nachází přesně mezi body 4 a 6. V této oblasti lze najít velké množství zákopů, ale i různé sovětské artefakty, jako jsou zbytky konzerv na munici. Je zde k vidění i německá pozorovatelna, která pochází z dob okupace, kdy se zde nacházela střelnice Schiesbahn VI. – Lipnik“


Foto: Cvičiště mezi body 4 a 6 (fotografie jsou z roku 2016)
 

č. 7 – Plocha pro deponování techniky

Jak už jsme dříve zmínili, střelnice sloužila ke kompletní přípravě motostřeleckých družstev. Nebylo tak výjimkou, že na střelnici dorazilo i několik praporů najednou. Techniku bylo samozřejmě nutné někde odstavit. K tomu sloužila plocha v JZ části střelnice. Po roce 1991 byla odstavná plocha využita jako skládka kontaminované zeminy, odtěžené z okolí nádrží na palivo. Právě z toho důvodu se v jejím okolí nachází hned několik vrtů, které monitorovaly míru znečištění spodních vod.

Foto: Plocha pro deponování techniky (Zdroj: Laco Lahoda (CMA)) – www.podzemi-cma.czFoto: Plocha pro deponování techniky (fotografie jsou z roku 2014)
 

Dnešní stav střelnice

Většina stojících budov byla v průběhu roku 2015 srovnána se zemí. Rozlehlá pláň střelnice má nové obyvatele, v části s bývalým zázemím se nyní pasou koně. Také sem budou z Polska převezeni Zubři. Chemické cvičiště bylo taktéž zbouráno. K vidění jsou však různé fragmenty (okopy, pozorovatelny) rozeseté okolo střelnice.
 

Dokumentární video střelnice


 

PROFIL AUTORA

Patrik Jambor

Místopředseda spolku

Fortifikaci se věnuji od roku 2008, kdy mě uchvátily opuštěné stavby ve vojenských prostorech obývaných dřívější sovětskou armádou. V těchto letech jsem je také začal navštěvovat. Protože jsem se již dříve věnoval fotografování, začal jsem mé návštěvy dokumentovat. Kamenem úrazu bylo, že hledat informace k těmto stavbám bylo obtížné a jejich stav se zhoršoval každým dnem. V roce 2013 jsem potkal stejně zapáleného kolegu. Výsledkem bylo založení sdružení HDF z.s. a prezentace naší práce na webu fortifikace.cz.

V osobním životě podnikám v oboru IT, přesněji se věnuji výstavbě optických sítí na území hl. m. Prahy, včetně zajištění obsluhy technologií a poskytnutí technické podpory jejím uživatelům.

Kontaktovat mě můžete na emailu: patrik.jambor(zavináč)fortifikace.cz
V článku jsme čerpali z následujících zdrojů, kterým patří i naše poděkování:

Otto Nerad
Vyprávění pamětníka, pana Kubeše.
Dobové fotografie vojáků z galerie sítě Odnoklassniki www.odnoklassniki.ru
Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
Mapy kontaminace Cenia

Pravopisná korekce článku: Jakub Bouček

 

Komentáře

komentář(ů)

Štítky: , ,

background