Milovice – Mordové rokle – objekt V-521

V lese, nedaleko Božího Daru, byla na počátku 80. let zahájena výstavba tajného podzemního objektu, který je dodnes obětí mnoha spekulací. O objektu, který nesl označení V-521, tak můžeme dodnes slyšet řadu neuvěřitelných historek. Ty nejsenzačnější hovoří o zabetonovaných patrech nebo o uložení jaderné munice. Přestože je řada informací o tomto objektu stále spíše spekulacemi, pojďme se na objekt podívat.

Vznik a účel objektu

GPS souřadnice: 50.2599928N, 14.9146272E
O výstavbě objektu V-521 (lidově zvaného Mordové rokle – dle svého umístění) bylo v Moskvě rozhodnuto už v roce 1980. Následovaly dva roky vytváření technické dokumentuce a příprav výstavby celého areálu. Výstavba objektu byla zahájena v roce 1983 a dokončena až po čtyřech letech, tedy v roce 1987. Dlouhá doba výstavby byla podle Rusů zapříčiněna tím, že celý objekt stavěli bez účasti československé strany. Dodejme, že toto pravidlo platilo u všech vojensky důležitých objektů. Výstavbu zajišťoval 83. samostatný ženijně-letištní prapor 131. smíšené letecké divize Střední skupiny vojsk Sovětské armády, který byl dislokován přímo v Milovicích. Tento prapor byl svým zaměřením koncipován výhradně na výstavbu a opravu letišť. V základní části výstavby byla celá akce dozorována pouze náčelníkem týlového zabezpečení letectva Střední skupiny vojsk, plukovníkem Andrejevem a civilními zaměstnanci z odboru investiční výstavby. V závěrečné etapě budování pak jednu z bezpečnostních prověrek uskutečnil náčelník generálního štábu ozbrojených sil SSSR, generál Achromejev.
Objekt V-521 nebyl unikátní. Jednalo se o typizovanou stavbu typu „Drenáž“, které byly na území SSSR používány roku 1968 a později nahrazeny odolnějším objektem typu „Sphera“. Objekty typu „Drenáž“ byly nově vystavěny pouze v satelitních státech Varšavské smlouvy, nikoliv však přímo v SSSR. Stavebně i významově shodný objekt můžeme nalézt i v německém Klobikau.

Ale nyní už zpět k Milovickému objektu. Objekt V-521 sloužil jako „Kombinované velitelské stanoviště“ pro sovětské letectvo Střední skupiny vojsk, ale zároveň i pro protivzdušnou obranu. Charakter objektu byl zřejmě primárně obranný. Tomu nasvědčuje i fakt, že v objektu byla místnost pro prvky automatizovaného systému velení (ASV) zřejmě typu Vozduch v jeho modernější modifikaci. O přítomnosti příslušníků letectva svědčí dochované fotografie, které se poslední dobou vyskytují na ruské sociální síti Odnoklassniky. Pro úplnost dodejme, že podzemní velitelství „strategického letectva“, jehož charakter byl však útočný, se nacházelo poblíž obce Mladotice.


PRO ZVĚTĚNÍ KLIKNÉTE NA FOTO
Areál objektu V-521 na leteckém snímku z roku 1991 – Zdroj: Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.czFoto: Mordové rokle – fotografie pamětníků (Zdroj: odnoklassniky.ru)
 

Areál objektu V-521

Perimetr areálu byl chráněn dvojitým plotem. Nedejte však na různé pověsti, nebylo zde žádné elektrické oplocení ani minová pole. Hned u vstupu můžeme stále najít strážnici. Podle strážnice lze odhadnout i velikost celého strážního oddílu. Rozhodně se nejednalo o pár vojáčků. V celém areálu toho ale vlastně mnoho nenajdeme. Srdce tvoří samozřejmě objekt V-521, v jeho okolí můžeme najít malé sklady, anténní pole, pole zemních antén (již vytěžené hledači kovů), montážní halu, ale i plošky pro umístění spojovací techniky. Zde si dovolím upřesnit, že dvě pole zemních antén zřejmě nesloužila pro aktivní vysílání, ale pouze pro příjem, nikoliv však z důvodu utajení objektu. O utajení objektu totiž nemůžeme v žádném případě hovořit. Objekt měl mnoho demaskujících prvků a navíc Sověti naváželi prefabrikát po železnici až na Milovické nádraží. O jeho existenci měli díky tomu tušení i místní, avšak nikdo nevěděl kde se objekt nachází a k čemu slouží.
Předmětem mnoha dohadů jsou i plochy vedle hlavního objektu. Mnohdy můžeme zaslechnout teorie o odpališti jaderných raket nebo o heliportech sloužících k evakuaci celého objektu. I když zřejmě některá z ploch jako heliport opravdu sloužila, účel většiny ploch byl výrazně jiný. Tyto plochy nejspíš sloužily jako plochy pro stavbu mobilních spojovacích prostředků, které byly zaparkovány v jednom z tubusů objektu V-521.
K objektu patřila i montážní hala, kde mohly probíhat pohotovostní opravy mobilní spojovací techniky, která byla umístěna přímo na vozidlech. Tomu odpovídá i průjezdná výška vrat na boku haly. Zda byla v objektu umístěna plošina se už asi bez pamětníka nedozvíme. K objektu patřily i podzemní nádrže na naftu, ty však byly vykopány, rozřezány a odneseny do šrotu.


Foto: Areál objektu V-521 v roce 1991 (Zdroj: Bonus TV))


Foto: Areál Mordové rokle (Patrik Jambor – fotografie jsou z let 2010 – 2014)
 

Objekt V-521

Konstrukce objektu je tvořena třemi tubusy prefabrikátu, který se používal k výstavbě zodolněných úkrytů letadel. Celkové rozměry objektu jsou 70×57 metrů s celkovou plochou 2900 m2, objekt tvoří dohromady 172 místností. Vnitřní šíře všech tubusu činní 12,88m. Tubusy jsou vzájemně propojeny spojovací chodbou.
První tubus sloužil jako garážové stání pro parkování spojovací techniky, vrata o váze 8 tun byla zasazena do monolitického štítu typu UK-27/4. Na tento tubus je připojeno ještě boční garážové stání pro prostředky mobilních elektrocentrál. Ty by zřejmě napájely spojovací zařízení stojící na plochách vedle objektu.
Další dva tubusy sloužily pro posádku objektu. Jejich délka byla 48m a 51m. Přepažením částí tubusů vzniklo mnoho místností, včetně druhého patra, které sloužilo jako zázemí pro posádku objektu. Operační a technická část se nacházela ve spodním patře. Vysvětlení funkce jednotlivých místností si blíže popíšeme v galerii.
 

Před prohlížením fotogalerie doporučujeme prohlídku 3D modelu německé verze objektu, kterou naleznete na
http://www.sachsenschiene.net/bunker/3dm/pdf/bun_143.pdf

(Nezobrazí-li se dokument v prohlížeči správně, doporučujeme jeho stažení do PC)


Foto: Interiér objektu V-521 (Patrik Jambor – fotografie jsou z roku 2010)
 

Současné a budoucí využití areálu

Areál od roku 2006 spravuje Klub přátel historických vojenských jednotek Třebestovice (stránky klubu) který se snaží o rekonstrukci celého areálu a zhotovení vojenského skanzenu. Tento klub pořádá i jednou za rok akci s názvem „Mordové rokle“, kde můžete absolvovat nejen prohlídku objektu V-521, ale i shlédnout vojenské představení a dobovou techniku. Chcete-li udělat dobrou věc a zároveň prožít příjemný zážitek, můžeme návštěvu akce jen doporučit. Už jen z důvodu, že KPHVJ potřebuje na záchranu objektu každou korunu.
 

PROFIL AUTORA

Patrik Jambor

Místopředseda spolku

Fortifikaci se věnuji od roku 2008, kdy mě uchvátily opuštěné stavby ve vojenských prostorech obývaných dřívější sovětskou armádou. V těchto letech jsem je také začal navštěvovat. Protože jsem se již dříve věnoval fotografování, začal jsem mé návštěvy dokumentovat. Kamenem úrazu bylo, že hledat informace k těmto stavbám bylo obtížné a jejich stav se zhoršoval každým dnem. V roce 2013 jsem potkal stejně zapáleného kolegu. Výsledkem bylo založení sdružení HDF z.s. a prezentace naší práce na webu fortifikace.cz.

V osobním životě podnikám v oboru IT, přesněji se věnuji výstavbě optických sítí na území hl. m. Prahy, včetně zajištění obsluhy technologií a poskytnutí technické podpory jejím uživatelům.

Kontaktovat mě můžete na emailu: patrik.jambor(zavináč)fortifikace.cz
V článku jsme čerpali z následujících zdrojů, kterým patří i naše poděkování:

Miroslav Andonov
Wotan
spacewerk
Jan Pramen
KPHVJ Třebestovice
http://www.sachsenschiene.net/
Laco Lahoda (CMA) – www.podzemi-cma.cz
Bonus TV

Pravopisná korekce článku: Jakub Bouček

Komentáře

komentář(ů)

Štítky: , ,

background