76. PLRB – historie

Začátkem padesátých let, po krátkém poválečném období, opět narůstá ve světě napětí. Politici očekávají nový válečný konflikt mezi vznikajícím sovětským blokem a formujícím se západním světem.

Předpokladu nového světového konfliktu se podřizuje i nová koncepce Československé lidové armády. Součástí příprav na budoucí válečný konflikt je i obranná strategie. Ta vychází dílem ze zkušeností z druhé světové války, dílem z napodobování vzoru velkého sovětského bratra. Důsledkem je mimo jiné budování silné protiletecké ochrany, a díky tomu se výrazného obranného prvku, v druhé polovině padesátých let, dočkalo i Brno.
 

76. protiletecká dělostřelecká brigáda

1. června 1957 je zřízena k obraně Brna 76. protiletecká dělostřelecká brigáda. Jejím úkolem je, za pomoci 85 mm protiletadlových kanónů vz. 44S, kterými je vyzbrojena, chránit nebe nad Brnem.

Na základě zkušeností z bombardování Brna koncem druhé světové války byla protiletecká ochrana moravské metropole v tomto případě koncipována jako neprostupný kruh, přičemž se jednotlivé baterie chránily navzájem a některé baterie mohly chránit i průmyslovou Kuřim, Adamovské strojírny, nebo ČKD Blansko.

Brněnská protiletecká dělostřelecká brigáda ale nemá dlouhého trvání. Začátkem šedesátých let dochází k výstavbě raketových oddílů, které nahrazují klasické dělostřelecké baterie. Protiletecké dělostřelectvo z Brna definitivně mizí mezi 1. červnem 1961 a 1. zářím 1962.

I když, ani to není úplně přesné. V říjnu 1962, v době Karibské krize, kdy byl opět jen malý krok od světového válečného konfliktu, je u silnice z Brna do Mikulova, na poli u obce Rajhrad, dočasně rozvinut dělostřelecký komplex.
 

76. protiletadlová raketová brigáda

Od roku 1961 je k zajištění obrany vzdušného prostoru nad Brnem postupně budována 76. protiletadlová raketová brigáda.

V druhé polovině 60. let ji tvoří čtyři protiletadlové raketové oddíly, vyzbrojené PLRK SA-75M Dvina, a jeden technický oddíl.

Prvního září 1978 dochází k rozšíření brigády o další čtyři protiletadlové raketové oddíly. Ty jsou vyzbrojeny PLRK S-125 Něva.

V dubnu 1989 se protiletecká obrana Brna dočká ještě jednoho nového postavení. Konkrétně jde o vybudování spojeného postavení oddílů s čísly 9 a 10 a technického oddílu u obce Rosice u Brna. Zároveň jsou ale postupně jiné oddíly rušeny a začátkem nového tisíciletí opouští Armáda České republiky i poslední z prostorů původní protiletecké obrany města Brna.

Komentáře

komentář(ů)

background